A Juunanshin jelentése

Juunanshin vagy Nyunanshin - Képlékeny elme

Az alapelvek egyetemes igazságok: temérdek mag, mely a "DO” ösvényére hullik. Ha kemény földre kerülnek, sosem hajtanak ki, így meghatározó fontosságú, hogy megmunkáljuk a talajt, ha KOBUDO tanulására vállalkozunk.
Egyedüli módja annak, hogy a KOBUDÓt bármilyen eredménnyel tanulmányozzuk - és tényleg úgy gondolom, hogy ez a kizárólagos út, - ha hozzáállásunk tartalmazza a következő öt összetevőt:
1. türelem, 2. bizalom, 3. alázat, 4. rugalmas elme, 5. nyitottság

Ha a gyakorló hozzáállása nem változik ennek megfelelően a tanulás folyamata során, az eredmény csak kudarc lehet. A megfelelő hozzáállás a JUUNAN: rugalmas és SHIN: elme (vagy NYUNANSHIN) fogalmakkal fejezhető ki. A tanár először az ezt tartalmazó öt komponens csiszolásán fog dolgozni.
Hadd vezessek le valamit az öt elem fontosságából.

A türelmetlen tanítvány már tudat alatt kijelöl magának egy célt és egy időegységet, amely alatt a célt teljesítenie kell. Elméjét erre a képzeletbeli célra fókuszálva képtelen lesz arra figyelni, hogy hová lép,és lábbal tipor az elvetett magokra. Nem lesz meg benne az elegendő türelem, hogy hagyja, hogy egy adott mennyiségű munka dolgozzék benne. Gyors eredményt akar. Meg kell tanulnia, hogyan emelkedjen felül türelmetlenségén, és egyszerűen haladjon, anélkül, hogy azonosulna a már megtett lépésekkel vagy az elérendő céllal. Minden figyelmét inkább az adott pillanatra kell összpontosítania (ICHI GO ICHI E).

A kétkedő tanítvány olyan módon közelíti meg a tanítást, hogy minduntalan a más területeken szerzett tudására hivatkozik. Ízekre szed mindent, és ha nem ért valamit, akkor vitába száll. Logikus gondolkozással rendelkezik, és nem fogadja el - vagy csak vonakodva - ,ami nem bizonyítható. Meg kell tanulnia bízni mesterében és az általa választott tanításban. A KOBUDÓban semmi sem bizonyítható, a hitet mindenki maga szerzi meg és csakis a maga számára.

Az arrogáns tanítvány önnön nagyságának biztonságával felvértezve nehezen ismeri be, hogy semmit sem tud. A kezdő szerepkörben korlátozottnak fogja magát érezni. Minduntalan megpróbálja igazolni hibáit és hiányosságait. Egója leküzdhetetlen akadályokat fog emelni fejlődése útjába. Azon kell majd dolgoznia, hogy ráébredjen, nem körülötte forog a világ, ő is csak egy a sok jelentéktelen vándor közül, aki keres.

A makacs tanítványt elsősorban karakterének rugalmatlan jellemvonása fogja vezérelni. Végigszáguld a DO útján a nélkül, hogy figyelmet szentelne annak, merre is tart valójában. De mikor elérkezik az ideje, hogy megkérdőjelezze viselkedését elméje, amely nem szokott hozzá az alkalmazkodáshoz, már rögzült lesz. Csak fenntartásokkal fog beleegyezni abba, hogy más irányba haladjon, mint amit ő gondolt helyesnek, mivel egy csökönyös öszvér. De ha hasonlóan makacsul próbálja felszabadítani magát elméje korlátjai közül, akkor nincs minden veszve. Hibákon és kiábrándultságon, kudarcokon és vereségeken keresztül megsebzett lelke lágyul és alkalmazkodik a BUDO ösvényén rejlő váratlan változásokhoz.

Az, aki nem elég rugalmas, általában a következő kifogással keresi meg tanítóját: "Adok neki egy esélyt, (mármint: én teszek szívességet), de csak heti egyszer tudok lejönni, (semmit sem tudok a végzendő munkáról, de ezek a feltételeim), mivel vannak más kötelezettségeim is stb.” A KOBUDO rengeteg időt és erőfeszítést kíván. Egy ilyen elfoglalt embernek döntenie kell. A KOBUDÓt nem lehetséges egy héten egyszer komolyan gyakorolni. A KOBUDO napi gyakorlat és legalább heti kéthárom edzés szükséges hozzá tanárral. Az edzések és a társasági élet a gyakorlók szabad idejének jelentős részét igénylik. Az "elfoglaltság” alapvető probléma és elsődleges oka a lemorzsolódásnak.

Összefoglalva: amikor valaki arra vállalkozik, hogy a KOBUDÓn, és az önmegismerésen keresztül próbálja megérteni az életet, akkor időt kell erre áldoznia, befogadónak kell lennie, meg kell bíznia választott vezetőjében, és türelmesen kell előre haladnia, lépésről lépésre, és különösen ébernek, figyelmesnek és fogékonynak kell lennie.

A JUUNANSHINnak nevezett hozzáállásban mindezek a tulajdonságok benne rejlenek. Alapvető fontosságú a kezdetektől fogva figyelmet szentelni nekik, mivel szükség van rájuk, egészen az út végéig.

Forrás: Pascal Krieger - JODO, a bot útja