2011.09.29.-10.02. - MKSZ Őszi Iaido Edzőtábor

A Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség 2011-es Őszi Iaido Szemináriumát ismét Yamasaki sensei (Iaido 8.dan Hanshi) vezette, aki idén hetedszerre járt Magyarországon. Az ötnapos esemény két részből állt. Az oktatók és klubvezetők három napos táborával kezdődött, ezen dojonkból Szabó Zsolt Iaido edzésvezető vett részt. A hétvégi két napos nyílt táboron dojonkat 6 fő képviselte, négyen Budapestről és ketten Sopronból.

Az oktatóknak és klubvezetők három napos táborán a gyakorlati része mellett az Iaido elméleti részének fontosságát emelte ki a Yamasaki sensei. Az Iaido szellemisége és a japán kard kultúrája szoros kapcsolatban áll a japán kultúrával.

A mai kor embere már nem önvédelmi cél miatt foglalkozik a kard technikákkal, mint régen tették a szamurájok. Abban a korban (Edo kor előtt) "élet-halál" kérdés volt, a túlélés eszközeként tekintették. Az előbb említett szemlélet fokozatosan alakult át és mára már nem a harci, gyakorlati rész van kihangsúlyozva, hanem hogy a gyakorlás által jobb és erősebb emberekké váljunk, hogy segíteni tudjunk másoknak. Így a személyiségünk fejlesztésének egy eszközeként kell foglalkoznunk az Iaidoval, ezt kell szemelőt tartanunk.

Meg kell jegyeznem, hogy az edzések mindig tanítással kezdődtek, melyet seizában (hagyományos japán ülés) kellett végighallgatnunk. Igazi erőt próbáló feladat volt, általában 15-20 percig tartott, de volt egy 30 perces is.

Miért említem ezt?

Talán azért, mert az nyugati ember mindent készen kap, nem kell semmiért erőfeszítést tennie. Olyan természetes nekünk, hogy nézzük a TV-ét, vagy veszünk egy könyvet és bölcsé vállunk. Pedig ez csak illúzió, önámítás. Nekünk is kell erőfeszítéseket tennünk azért, hogy fejlődjünk. A mester csak akkor fog tanítani, ha készen állunk rá. Figyelmünket ilyenkor teljesen rá kell irányítanunk, akkor is, ha valami elvonja azt. Aki ült már seizában az tudja, hogy ez milyen. A fájdalom olyan mértéket tud ölteni, hogy az ember elveszíti a kontrolt maga felett. Velünk ez nem történt meg, persze idő kellett, hogy utána lábra tudjunk állni.

Yamasaki sensei hét szempontot említett és magyarázott, amit mindig szemelőt kell tartanunk, amikor gyakorlunk. Ezeknek a mélysége mutatja majd meg milyen az iaidonk.

A technikai részében az edzéseknek a helyes légzés fontosságát hangsúlyozta a sensei. Az általa tanított légző gyakorlattal kezdtünk, melyet napi szinten kell majd gyakorolnunk és a katak végrehajtása során alkalmaznunk. A helyes légzés által az iaidonk minősége is javulni fog. A technikák mellett fontos szerepet kapott, hogy azok, akik tanítanak, már nem csak a maguk hibáit kell kijavítaniuk, hanem tanítványaiknak is. A sensei gyakorlati feladatokon keresztül tanította nekünk a helyes hozzáállást, amit figyelembe kell vennünk, amikor tanítunk, vizsgáztatunk és bírók vagyunk/leszünk.

A hétvégi tábor már arról szólt, hogy a tanultakat hogyan tudják átadni a motodachik (magas danos oktatók).

Szombat reggeli edzés elméleti oktatással kezdődött, de itt már lehetett törökülésbe ülni vagy akár állni is. A Yamasaki sensei egy órán át magyarázta az Iaido szellemiségét, a tisztelet és a gyakorlás lényegét. Azt, hogy a technikáknak és a szívnek hogyan kell párhuzamosan fejlődni. A japán kultúra fejlődése és a japán kard fejlődése szorosan összefüggenek egymással, melyet a japán történelemből kivett példákon keresztül mutatott be. Ilyen féle tanítás japánon kívül a világon először itt nálunk történt meg és ezt a sensei is hangsúlyozta.

Ezután vegyes csoportokba (mudantól 2. dan fokozatig) 3-4-5. danos tanárok vezetésével folyt a gyakorlás, 20 percenkénti forgással. A konkrét gyakorlás volt a lényeg, hangsúlyozva, hogy a főbb elemeket mindenkinek a dojojában kell elsajátítania. Az idő rövidsége miatt csak finomításra, pontosításra volt idő. A Szombat délutáni edzést a csoportok és a magas danosok enbuja (bemutató) zárta. Az esti sayonara partin lehetőség nyílt, hogy jobban megismerjék egymást a klubok, továbbá a Yamasaki senseitől is lehetett kérdezi olyanokat, amire az edzéseken nem volt lehetőség.

A vasárnap annak ellenére, hogy hasonló szisztéma szerint folyt az edzés, már lehetett érezni, hogy ebéd után vizsgák lesznek. Az csoportokban is különös figyelmet kaptak a vizsgázók és az oktatók is rájuk fókuszáltak.

Meg kell említenem, hogy Yamasaki sensei külön foglalkozott a közeljövőben magasabb vizsgára készülőkkel és a válogatottal. Nagyon figyelemre méltó volt, hogy a felkészítés nagyon intenzíven zajlott.

Az ötnapos tábor záró eseménye a vizsgák voltak. Dojonkból négyen vizsgáztak, mind sikeresen:
Réthy Hunor 1.kyu
Jerabek Álmos 1.kyu
Bodnár Tamás 2.kyu
Kondor Tamás 3.kyu

Gratulálunk minden vizsgázónak!